Silver Mountain

Idaho United States

Forecast Point 5,896 ft • 47.4917, -116.1255

    • Snow Stake

    • Mountain Haus

    • Kellogg Peak